PRIVACY POLICY

These policies play an important role for anyone using our applications.

The rules may change, so it is a good idea to return to this place from time to time.

We have a contract for the assignment of the right to place the copyrighted work with all publishers / authors.

All our applications have a contract of use

Content Policy

The Content Policy applies to all content that our applications display.

Sexually explicit material: We do not allow content that displays sexually explicit material or images of child sexual abuse. We do not place any unauthorized material on our applications.

Hate speech: We do not allow content that speaks against a set of people based on their racial or ethnic origin, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual orientation.

Violence and intimidation: Depictions of gratuitous violence are not allowed. Applications must not contain material that threatens, harasses or intimidates our users.

Impersonation or Deception: Applications must not contain false or misleading information in any content, title, icon, description. Applications must not have names or icons that could be confused with existing products due to similarity.

Intellectual property: strict prohibition of infringement of the intellectual property rights of others (including patent, trademark, trade secret, copyright and other proprietary rights)..

Personal and Confidential Information: We do not allow the unauthorized disclosure or disclosure of someone else's private or confidential information, such as credit card numbers, official identification numbers, non-public contact information, or any other information not publicly available.

Illegal activities: Not allowed by our applications.

Hazardous Products: We do not allow content that may damage or interfere with our applications.

New Look Entertainment Ltd

Grckoskolska 7, Novi Sad, Serbia

office@m1.rs

+381117151865


USLOVI

Navedena pravila imaju važnu ulogu za sve koji upotrebljavaju nase aplikacije.

Pravila se mogu menjati zato je dobro povremeno se vratiti na ovo mesto.

Ugovor o ustupanju koriscenja prava stavljanja u promet autorskih dela posedujemo sa svim izdavacima/autorima.

Sve nase aplikacije imaju ugovor o koriscenju prava.

Pravila o sadržaju

Pravila o sadržaju primjenjuju se na sve sadržaje koje nase aplikacije prikazuju.

Seksualno eksplicitan materijal: ne dopuštamo sadržaj koji prikazuje seksualno eksplicitan material ili slike seksualnog zlostavljanja djece. Nedozvoljeni material ne postavljamo na nase aplikacije.

Govor mržnje: ne dopuštamo sadržaj koji govori protiv skupa ljudi na temelju njihovog rasnog ili etničkog porekla, vere, invalidnosti, pola, doba, veteranskog statusa ili seksualne orijentacije.

Nasilje i zastrašivanje: prikazi bezrazložnog nasilja nisu dopušteni. Aplikacije ne smeju sadržati materijale kojima se preti, maltretira ili zastrašuje nase korisnike.

Lažno predstavljanje ili obmanjivanje: Aplikacije ne smeju sadržati lažne ili obmanjujuće informacije ni u kojem sadržaju, naslovu, ikoni, opisu. Aplikacije ne smeju imati nazive ili ikone koje bi se zbog sličnosti mogle zameniti s postojećim proizvodima.

Intelektualno vlasništvo: stroga zabrana kršenja prava intelektualnog vlasništva drugih (uključujući prava na patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko i druga vlasnička prava).

Licne i poverljive informacije: ne dopuštamo neovlašteno objavljivanje ili otkrivanje tuđih privatnih ili poverljivih informacija, na primjer, brojeva kreditnih kartica, službenih identifikacijskih brojeva, podataka za kontakt koji nisu javni ili bilo koje druge informacije koja nije javno dostupna.

Nezakonite aktivnosti: Nisu dozvoljene nasim aplikacijama.

Opasni proizvodi: ne dopuštamo sadržaj koji moze dovesti do oštećenja ili ometanja rada nasih aplikacija.

New Look Entertainment doo

Grckoskolska 7, Novi Sad, Serbia

office@m1.rs

+381117151865